ПЛАН РОБОТИ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА

на осінній семестр 2018-2019 н.р.

 

Вид діяльності

Термін виконання

Відповідальні

1

Організаційні засідання наукового студентського гуртка

Щомісяця

Лунгол О.М.

 

2

Затвердження плану роботи та тем наукових досліджень відповідно до теми науково-дослідної роботи кафедри «Комплексне дослідження фізичної складової медико-біологічних процесів та оптимізація їх висвітлення в навчальній діяльності»

Вересень-жовтень

Лунгол О.М.

 

3

Ознайомлення студентів із «Положенням про студентський науковий гурток»

Вересень-жовтень

Лунгол О.М.

4

Проведення лекції на тему: «Функції, зміст, види наукових конференцій та їх роль в удосконаленні комунікативної та дослідницької компетентностей студентів-медиків»

Жовтень

Лунгол О.М.,

Суховірська Л.П.

5

Тренінг з підготовки тез виступу на конференцію, написання наукових робіт на конкурс, оформлення списку використаних джерел і літератури

Жовтень

Лунгол О.М.

6

Участь студентів у роботі VІІ-ої Міжнародної науково-практичної онлайн-інтернет конференції «Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті»

Листопад

Суховірська Л.П.

Лунгол О.М.

7

Участь в різного роду наукових конференціях, методичних семінарах, конгресах, симпозіумах тощо

Протягом року

Викладачі кафедри

8

Заслуховування й відбір наукових робіт для участі в конкурсних програмах

Протягом року

Викладачі кафедри

9

Організація оглядової екскурсії до Українського Центру Томотерапії присвяченої Всесвітньому Дню боротьби проти захворювання раком молочної залози

20 жовтня

Лунгол О.М.

10

Науково-технічне співробітництво та наукові дослідження на базі Комунального закладу «Кіровоградський обласний кардіологічний диспансер»

Протягом року

Суховірська Л.П.

Лунгол О.М.

11

Наукові досліджень на базі  Лабораторії дидактики фізики, технологій та професійної освіти Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

Протягом року

Суховірська Л.П.

Лунгол О.М.

12

Організація та проведення Круглого стола присвяченого Дню анестезіолога. Організація та проведення бесіди з вивчення діяльності провідних лікарів м. Кропивницький

16 жовтня

Шерман З.О.

13

Організація проведення семінару присвяченого Всесвітньому Дню боротьби проти діабету «Лікування та діагностика цукрового діабету. Інноваційні пристрої для вимірювання рівня цукру в крові» в мультимедійному представленні

14 листопада

Мироненко О.В.,

Габорець О.А.

14

Організація та проведення бесіди з використанням мультимедійної презентації, присвяченої Всесвітньому Дню боротьби проти СНІДу «СНІД як медико-соціальна проблема сучасності» або «Сучасна фармакотерапія ВІЛ/СНІДу»

1 грудня

Мироненко О.В.,

Габорець О.А.

15

Організація та проведення семінару, присвяченого Міжнародному Дню інвалідів «Сучасне реабілітаційне обладнання». Перегляд навчального відеофільму

3 грудня

Бурмістров О.М.

16

Доповіді студентів за результатами науково-дослідної роботи (НДР)

Грудень

Викладачі кафедри

17

Підведення підсумків роботи за І семестр

Грудень

Суховірська Л.П.

 

 

В.о. зав. кафедри медичної фізики

та інформаційних технологій №2,

кандидат педагогічних наук                                                            Л.П. Суховірська  Керівник гуртка

 

План роботи затверджено на засіданні кафедри медичної фізики та інформаційних технологій №2

Протокол №3 від 26 вересня 2018 р.