З метою підвищення кваліфікації, комплексного вивчення ефективних практик, актуальних питань освіти та науки, ознайомлення з європейським педагогічним досвідом та новітніми інноваційними технологіями у вищій освіті асистент кафедри медичної фізики та інформаційних технологій № 2 Габорець О.А. пройшла міжнародне науково-практичне стажування «New and innovative teaching methods» в період 04-29 травня 2020 р., на базі Малопольської школи державного управління Краківського економічного університету, Польща.

 ПРОГРАМА СТАЖУВАННЯ

Модуль 1. Вступ. Мобільність в освіті (04–11 травня 2020 р.)

 Вступ до проекту: Цілі, процедури, графік роботи (лекція), матеріали від Анни Станіславської-Мішке, Координатора стажування (pdf матеріали);

 Матеріали від проф. Яцека Кліха – Тюторінг (pdf матеріали);

 Матеріали від Координатора Анни Станіславської Мішке – Академічне онлайн навчання, Хороші практики (pdf матеріали);

 Консультації: Валентин Бахнівський (онлайн конференція)

Модуль 2. Європейська та польська система вищої освіти (12–17 травня 2020 р.)

 Підготовка та розвиток викладачів. Приклад – “Проект HUB UEK”. Лектор: Анета Поврожник, (онлайн конференція)

 Вибрані європейські системи вищої освіти. Лектор: проф. Яцек Кліх (онлайн конференція)

 Мобільність студентів та персоналу в Європейському Союзі. Лектор: Домініка Лемлер (онлайн конференція)

 Консультації: Валентин Бахнівський (онлайн конференція).

Модуль 3. Освіта та дослідження в перехідному періоді. Нові та інноваційні методи навчання (18-29 травня 2020 р.)

 Польська система вищої освіти в перехідному періоді. Закон 2.0. Лектор: проф. Яцек Кліх;

 Польська наукова система в перехідному періоді: оцінювання результатів досліджень в польських ЗВО та науково-дослідних інститутах. Лектор: проф. Яцек Кліх;

 Остаточний посібник про те, як відмовити студентів від своєї аудиторії. Лектор: док. Марек Беніо (онлайн семінар);

 «Оксфордські дебати». Лектор: док. Марек Беніо (онлайн семінар);

 Як створити професійні презентації. Лектор: Анна Станіславська-Мішке (онлайн семінар);

 ІТ інструменти в професійних презентаціях Лектор: Анна Станіславська-Мішке (онлайн семінар);

 ІТ-технології на заняттях зі студентами. Лектор: Артур Щигель-Рисс, (онлайн семінар);

 Консультації: Анна Станіславська-Мішке (онлайн конференція).

ВСЬОГО: 120 навчальних годин (4 кредита ECTS).

Лектори стажування: Anna Stanisławska-Mischke, Coordinator, e-Learning Team, Valentyn Bakhnivskyi, PhD Candidate, Department of Economics, Jacek Klich, Professor, Department of Public Administration, Marek Benio, PHD, Department of Public Administration, Dominika Lemler, International Programmes Office, Aneta Powroźnik, e-Learning Team, Artur Szczygieł-Ryss, e-Learning Team.

1

 

2

3