Запрошуємо всіх бажаючих переглянути тематичну виставку літератури

«Медична фізика та інновації в медицині»

в бібліотеці Донецького національному медичного університету

(кабінет № 137 головного корпусу м. Кропивницький).

Виставка присвячена тижню кафедри медичної фізики та інформаційних технологій № 2 (13.05.2019 – 17.05.2019).

На книжковій виставці представлені роботи викладачів кафедри, матеріали конференцій, в яких приймали участь студенти університету під керівництвом викладачів кафедри медичної фізики та інформаційних технологій № 2, підручники та посібники з медичної та біологічної фізики й медичної інформатики (різними мовами), книжки та періодичні видання, в яких розкриваються питання: основ математичної обробки медико-біологічних даних; загальні фізичні та біофізичні закономірності, що лежать в основі процесів, які відбуваються в організмі людини; характеристики фізичних зовнішніх факторів, що впливають на організм людини, та біофізичні механізми цих впливів; призначення та принципи роботи електронної медичної апаратури тощо.

Оформлення виставки акцентує увагу відвідувача та читача на важливості формування у студентів системи знань про базові фізичні принципи та підходи до дослідження процесів у живій природі, фізико-технічні принципи функціонування медичних пристроїв, використання математичних методів в біомедичних дослідженнях, які складають основу предметних компетентностей з медичної та біологічної фізики і є невід’ємною складовою професійної компетентності майбутнього фахівця галузі охорони здоров’я, а також підґрунтям для вивчення фахово орієнтовних природничих та клінічних дисциплін у закладах вищої медичної освіти України.

3

1