25-26 квітня 2019 р. в Донецькому національному медичному університеті (м. Краматорськ) відбувся 81-й науковий медичний конгрес студентів та молодих вчених «Медицина ХХІ сторіччя».

Кафедра медичної фізики та інформаційних технологій № 2 була достойно представлена талановитими студентами.

Молоді науковці під час доповіді проявили ґрунтовні знання в теоретичній частині, презентували напрацювання своїх експериментальних частин наукових досліджень. Були впевненими та цілеспрямованими. Ставили мету та її досягали.

Результати наукових досліджень оцінювалися компетентним журі за наступними критеріями:

Актуальність та новизна роботи.

Якість виступу.

Особистий внесок.

Відповіді на запитання.

Талановиті студенти, які демонстрували свої дослідження в Секції № 6 «Медична фізика та інформаційні технології» отримали такі результати:

Диплом І ступеня

Міщенко О.В.

ІНТЕРАКТИВНА ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ОСНОВ ГЕМОДИНАМІКИ

(наук. керів. – к.пед.н. Л.П. Суховірська, к.пед.н. О.М. Лунгол)

Диплом ІІ ступеня

Козирєва В.Л.

ЗМІНИ ВНУТРІШНЬОШЛУНОЧКОВОЇ ПРОВІДНОСТІ ЯК ОДИН ІЗ ФАКТОРІВ РИЗИКУ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СМЕРТІ

(наук. керів. – к.пед.н. Л.П. Суховірська)

 Диплом ІІІ ступеня

Герцик К.О.

ШВИДКІСТЬ КРОВОВТРАТИ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ДІАМЕТРА СУДИН

(наук. керів. – к.пед.н. Л.П. Суховірська)

Диплом «За кращу наукову доповідь»

Соболь Я.Т.

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ЛЮДЕЙ, ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ

(наук. керів. – к.пед.н. Л.П. Суховірська)

Диплом «За кращу наукову презентацію»

Ісаєнко С.В.

ПРОТОННА РАДІОТЕРАПІЯ – НОВИЙ МЕТОД БОРОТЬБИ З АКОВИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ

(наук. керів. – д.пед.н. Ю.П. Бендес)

Ці, молоді науковці, є прикладом нового покоління молоді, яка несе нове мислення, патріотизм, глибокі знання.

Вітаємо всіх переможців та бажаємо успіхів у подальшій науковій діяльності!!!

 

38

24

36

51

50

17

1

35