23 квітня 2019 р. к.пед.н. Л.П.Суховірська прийняла участь в VІІI Міжнародній науково-практичній онлайн-інтернет конференції «ПРОБЛЕМИ ТА ІННОВАЦІЇ У ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНІЙ, ТЕХНОЛОГІЧНІЙ І ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ», присвяченій 100-річчю І.Г. Ткаченка.

Конференція відбувалася на базі фізико-математичного факультету Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Робота конференції відбувалася за наступними секціями:

  1. Проблеми трудового та морального виховання у науково-педагогічній системі І.Г.Ткаченка та сучасність.
  2. Історія, зарубіжний та вітчизняний досвід, перспективи розвитку природничо-математичної, технологічної та професійної освіти.
  3. Інновації в освіті: методологічні, теоретичні, практичні та методичні аспекти.
  4. Застосування інформаційно-комунікаційних і комп’ютерних технологій та засобів навчання у природничо-математичній, технологічній та професійній освіті.
  5. Теоретико-методологічні та психолого-педагогічні аспекти формування професійної компетентності студентів та учнів в процесі навчання.
  6. Актуальні проблеми освіти та технологій у середній та вищій школі.

1

25-04-14

25-04-19

2