Викладачі кафедри медичної фізики та інформаційних технологій № 2 систематично проводять науково-педагогічні дослідження на базі Лабораторії дидактики фізики, технологій та професійної освіти Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка та активно приймають участь в науково-методичних семінарах та конференціях.

 

Активну участь в обговоренні доповідей «Методика формування предметної компетентності з фізики студентів коледжів техніко-технологічого напряму з використанням систем комп’ютерної графіки» (Єфименко С.М.), «Розвиток пізнавальної діяльності студентів з квантової фізики комп’ютерно орієнтованими засобами навчання» (Шульга С.В.) приймали викладачі кафедри медичної фізики та інформаційних технологій № 2 к.пед.н. Л.П.Суховірська, к.ф-м.н., доц. О.В. Волчанський, к.пед.н., доц. О.М.Трифонова.

З ґрунтовними роз’ясненнями, зауваженнями та коментарями до доповідей здобувачів виступили:

– д. пед.н, професор Величко С.П.;

– д. пед.н, профессор Садовий М.І.;

– д. пед.н, професор Вовкотруб В.П.;

– д. пед.н, доцент Подопригора Н.В.;

– д.пед.н., доцент Сальнік І.В.

 

1

7

6

5