11 квітня 2019 року в.о. зав. кафедри, к.пед.н. Л.П. Суховірська, к.пед.н., доц. О.М. Трифонова, І.В. Вергун стали учасниками пленарного засідання VIII міжнародної науково-методичної конференції «Проблеми математичної освіти» (ПМО – 2019), яка відбулася в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького.

Учасники конференції мали змогу прослухати доповіді відповідно до тематичних напрямів роботи конференції:

  1. Перспективи реформування математичної освіти в закладах загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти.
  2.  Організація навчання математики в початковій ланці НУШ.
  3. Проблеми модернізації математичної освіти у закладах вищої освіти.
  4. Удосконалення математичної та методичної підготовки майбутнього вчителя математики, фізики, інформатики.
  5. Розробка та застосування ІКТ у навчанні дисциплін природничо-математичного циклу.
  6. Міжпредметні зв’язки та STEM-освіта.
  7. Підвищення кваліфікації працюючих учителів математики.
  8. Зарубіжний досвід навчання природничо-математичних дисциплін у різних ланках освіти.

Всі члени Лабораторії виступили з цікавими та змістовними доповідями:

– «Застосування інформаційно-цифрових ресурсів у навчанні фізики та технічних дисциплін» – к.пед.н., доц. О.М.Трифонова,

– «Формування професійних компетентностей під час математичної обробки медико-біологічних даних» – к.пед.н. Л.П.Суховірська (О.М. Лунгол, О.В. Задорожна),

– «Формування соціально-комунікативної компетентності спілкування іноземними мовами на уроках фізики на засадах білінгвального підходу» – І.В.Вергун.

Конференція проходила у творчій атмосфері, яка дала можливість конструктивно обговорити всі проблеми сучасної освіти та окреслити перспективи її розвитку.

                               

 

17

20

25

50