Даний відеоматеріал – інтерактивна візуалізація виконання експерименту, яка відтворює реальний процес підготовки та проведення медичних маніпуляцій; стимулює активізацію внутрішніх потенціальних ресурсів особистості та розвиток психічних когнітивних процесів; дозволяє оптимізувати сприйняття студентами інформації і покращити запам’ятовування послідовності етапів практичної реалізації.

Під час вивчення дисципліни «Медична та біологічна фізика» студенти ознайомлюються з фізико-технічними принципами функціонування медичних пристроїв, які складають основу предметних компетентностей з медичної фізики і є невід’ємною складовою професійної компетентності майбутнього фахівця галузі охорони здоров’я.