22 березня 2019 року для студентів груп 2-7 м, 2-8 м спеціальності 222 «Медицина» доцент кафедри медичної фізики та інформаційних технологій №2, доктор пед. наук Бендес Ю.П. провів фаховий майстер-клас – навчально-інформаційну лекцію на тему «Квантові властивості світла».

У простій і доступній формі Юрій Петрович пояснив студентам тему «Квантові властивості світла», яка є актуальною в сучасній науці і техніці та має велике практичне значення. Бо саме закони квантової фізики – це фундамент вчення про будову речовини, за допомогою їх вчені не тільки проникли в природу різних речовин: металів, діелектриків, напівпровідників, але і послідовно пояснили такі явища, як феромагнетизм, надпровідність, надтекучість. Квантова фізика уможливила створення принципово нових технологій, таких, наприклад, як квантова електроніка, ядерна і термоядерна технології. Вивчення квантової фізики потребує не тільки додаткових математичних знань, а й усвідомлення зовсім нових понять і створення цілком незвичайних уявлень.

Особливу увагу лектор приділив питанню явища електронного парамагнітного резонансу та його використанню в медико-біологічних дослідженнях для виявлення і дослідження вільних радикалів, фотохімічних процесів, канцерогенності деяких речовин.

На лекції були присутні викладчі кафедри: в.о. зав. кафедри к.пед.н. Суховірська Л.П., к.ф.-м.н. доцент Бурмістров О.М., к.пед.н. Лунгол О.М., к.пед.н. Задорожна О.В., лаборанти Новіцька С.С, Бугай І.В.