12 грудня 2018 р.  відбулося  засідання Вченої ради медичного факультету №2  Донецького національного медичного університету.

Одним з питань порядку денного засідання Вченої ради було «Про стан та основні напрямки наукової роботи за осінній семестр на кафедрі медичної фізики та інформаційних технологій №2» (Доповідач: в.о. завідувача кафедри, к.пед.н. Суховірська Л.П.).

В.о. завідувача кафедри, к.пед.н. Суховірська Л.П. та відповідальна за наукову роботу на кафедрі старший викладач, к.пед.н. Лунгол О.М. прозвітували про результати наукової роботи кафедри медичної фізики та інформаційних технологій № 2 за осінній семестр 2018-2019 навчального року.

Кафедра об’єднує науково-педагогічний колектив із 9 співробітників  (у тому числі 3 викладачі-сумісники кандидати наук; з 6 викладачів основного складу – 5 кандидатів наук, в тому числі 1 доцент, 1 є здобувачем звання кандидата наук).

На кафедрі ведуться наукові дослідження, спрямовані на вирішення медико-біологічних проблем, розробку нових методів навчання і контролю знань. Кафедра працює над науково-дослідною темою:  «Комплексне дослідження фізичної складової медико-біологічних процесів та оптимізація їх висвітлення в навчальній діяльності» затвердженою на засіданні кафедри Протокол № 2 від 18.09.18.

Інформаційним ресурсом кафедри є відповідний сайт (http://rcf-ptu.in.ua) та сторінка на офіційному сайті Донецького національного медичного університету (http://biophysit2.dnmu.edu.ua). Сайт «Ресурсний центр з медичної фізики та інформатики ДНМУ» містить інформацію з медичної та біологічної фізики, нанотехнологій, фізичних методів аналізу, медичної інформатики, біостатистики, інформаційних технологій.

Педагогічний колектив кафедри систематично займається науковою роботою студентів. Як результат, організовано студентський науковий гурток кафедри Медичної фізики та інформаційних технологій №2 з метою: виявлення найбільш здібних і талановитих, схильних до науково-дослідної роботи студентів; поглибленого дослідження за проблематикою наукової діяльності кафедри за участю студентів; поглибленого вивчення студентами дисциплін кафедри. Розроблено та затверджено «Положення про студентський науковий гурток» кафедри та затверджено план роботи студентського наукового гуртка (Протокол № 3 від 26.09.18) й проводиться відповідна робота.

Основні положення і результати наукових досліджень членів кафедри доповідаються на міжнародних, всеукраїнських та міжвузівських науково-практичних і науково-методичних конференціях і семінарах. За осінній семестр 2018 року науково-педагогічними працівниками кафедри опубліковано: 1 наукова стаття, 9 тезисів (з них 3 – за кордоном), підготовлено 9 доповідей на конференціях (з них – 3 за кордоном), проведено 1 тренінг.

Більш детальну інформацію про результати наукової діяльності кафедри описані у прикріпленому файлі.

ЗВІТ З НАУКОВОЇ РОБОТИ

ЗА ОСІННІЙ СЕМЕСТР 2018-2019 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

КАФЕДРА МЕДИЧНОЇ ФІЗИКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ № 2 ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ