48277876_1415098271956713_8315814699539103744_o

 
У ХХI ст. інформаційні технології розвиваються надзвичайно швидкими темпами. У комп’ютерній сфері з’являються нові методи і програмні продукти, змінюючи ті, що, здавалося б, нещодавно увійшли до повсякденної практики. Комп’ютерна техніка стала невід’ємною частиною всіх сфер повсякденного життя людини, а бази даних та Інтернет – невичерпним джерелом інформації. 
 Комп’ютерні технології є відносно новими взагалі і, зокрема, для медичних працівників. Світовий досвід показує, що нові медичні технології та технічні засоби, що їх забезпечують, з’являються і асимілюються клінічною практикою перш за все шляхом переносу ідей фізики, хімії, математики, радіоелектроніки, інформатики в медичну проблематику. Сучасний технологічний фундамент наукової та клінічної медицини виник і розвивається саме “на стику наук”, на основі потенціалу різних областей науки і техніки, які об’єднуються загальними проблемами медичної спрямованості.
В рамках засідання наукового гуртка 10 грудня 2018 року за ініціативи старшого викладача кафедри медичної фізики та ІТ №2, к. ф.-м. н. Мироненко О.В. та асистента цієї ж кафедри Габорець О.А. було проведено міжнародний круглий стіл на тему: «ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ДІАГНОСТИЦІ  ТА ЛІКУВАННІ СОЦІАЛЬНО ЗНАЧУЩИХ ЗАХВОРЮВАНЬ».
Основна ідея заходу полягає в дослідженні застосування новітніх досягнень інформатики, радіоелектроніки, зв’язку, математики, біофізики, медичного приладобудування та інших наукоємних галузей з метою покращення діагностики, лікування та профілактики захворювань людини.
В засіданні круглого столу взяли участь викладачі кафедри Суховірська Л.П., Бурмістров О.М., Лунгол О.М., лаборанти Бугай С.Й., Новіцька С.С. та студенти обох факультетів: медичного №2 та міжнародного медичного.
Були підготовлені, продемонстровані та обговорені ґрунтовні та цікаві доповіді з мультимедійними презентаціями та відеоматеріалами. Особливу увагу привернуло відео з головним лікарем онкологічного диспансера Костянтином Яриничем та  інформація про найсучасніший томоцентр в Україні, який активно працює в м. Кропивницький, і з роботою якого можуть ознайомитися як вітчизняні, так і іноземні студенти.
Теми доповідей:
 1. Machine Learning for Managing Diabetes – Абделмонем Атеф Абдельмонем Машхут, студент групи 304 а.ст., керівник: асистент О.А.Габорець.
 2. 3D Printing in dentistry – Омар Алі, студент групи 201 а.ст, керівник: асистент О.А.Габорець.
 3. Цукровий діабет – Драч Анастасія, студентка групи 2-1 ст, керівник: ст. викладач кафедри, к. ф.-м. наук Мироненко О.В.
 4. Телемедицина – Чавко Світлана, студентка групи 2-1 ст, керівник: ст. викладач кафедри, к. ф.-м. наук Мироненко О.В.
 5. Сучасна діагностика та лікування онкологічних захворювань в містіКропивницький – Кирпа Анастасія, студентка групи 2-1 ст, керівник: ст. викладач кафедри, к. ф.-м. наук Мироненко О.В.
 6. Інформаційні технології в медицині ХХІ століття – Оруджов Елмаддін, студент групи 2-1 ст, керівник: ст. викладач, к. ф.-м. наук Мироненко О.В.
 7. ВІЛ, СНІД. Сучасний стан – Морозова Діана, студентка групи 2-1 ст, керівник: ст. викладач кафедри, к. ф.-м. наук Мироненко О.В.
 8. Use of Modern Technologies in the diagnosis of Socially Significant Diseases – Mgbachi Chibuzor Anthony, студент групи 108 а – М, керівник: ст. викл., к. пед. н. Лунгол О.М.
 9. Цукрометр: його роль у дослідженні цукрового діабету (Sugar meterits role indiabetes research– Зінченко Олена, студентка групи 2-1 мс, керівник: зав. кафедри, к. пед. н. Суховірська Л.П., ст. викл., к. пед. н. Лунгол О.М.
 10. Сучасні технології в дослідженні порушення метаболізму – Баліцький Олександр, студент групи 2-2 м, керівник: зав. кафедри, к. пед. н. Суховірська Л.П.
 11. Корекція розладів метаболічних процесів – Коваленко Тетяна, студентка групи 2-2 м, керівник: зав. кафедри, к. пед. н. Суховірська Л.П.
Студенти різних країн висловили сподівання, що інформаційні технології будуть і надалі активно впроваджуватися в світову медицину  і за їх допомогою в недалекому майбутньому всі хвороби людства стануть виліковними.

 

48277876_1415098271956713_8315814699539103744_o


 

48178727_1415098918623315_62658105355272192_o48260364_1415098928623314_6433702585244319744_o48380024_1415099015289972_2300191012640784384_o48086524_1415101401956400_148767694219378688_o48334460_1415097955290078_6921894428105768960_o48317979_1415098285290045_2121441693621288960_o48272812_1415098518623355_4179812569889898496_o