Сайт кафедри: Ресурсний центр з медичної фізики на інформатики ДНМУ 

 

В.о. завідувача кафедри – кандидат педагогічних наук Суховірська Людмила Павлівна

Кафедра створена 31 серпня 2017 року (наказ ректора ДНМУ № 728/1 від 31.08.2017 року), закріплена за міжнародним медичним факультетом і є теоретичною кафедрою Донецького національного медичного університету.

Згідно Наказу № 272 від 31.08.2018 року кафедра «Медичної фізики та інформаційних технологій № 2» закріплена за медичним факультетом № 2.

На сьогоднішній день на кафедрі медичної фізики та інформаційних технологій № 2  працює 9 науково-педагогічних співробітників.

Кафедра забезпечує викладання 4 навчальних дисциплін трьома мовами навчання (українська, російська, англійська): «Медична та біологічна фізика» і «Медична інформатика» для медичного факультету № 2; «Медична та біологічна фізика», «Медична інформатика», «Вища математика і статистика», «Біологічна фізика з фізичними методами аналізу» для міжнародного медичного факультету. Навчальний процес на кафедрі здійснюється за спеціальностями: 222 «Медицина», 221 «Стоматологія», 226 «Фармація».

Основні напрями навчальної, методичної, наукової, дослідної роботи виконуються в рамках науково-дослідної теми кафедри «Комплексне дослідження фізичної складової медико-біологічних процесів та оптимізація їх висвітлення в навчальній діяльності»:

– впровадження науково-педагогічних засад викладання фізико-математичних дисциплін у закладах вищої медичної освіти;

– фізичні методи дослідження та моделювання медико-біологічних процесів;

– практична реалізація та апробація змодельованих медико-біологічних процесів освітній діяльності медичного університету.

Співпраця з іншими установами: кафедра підтримує науково-педагогічні та ділові стосунки з Комунальним закладом «Кіровоградський обласний кардіологічний диспансер», Кіровоградським обласним госпіталем для ветеранів війни, Українським центром томотерапії. Проводяться науково-педагогічні дослідження на базі  Лабораторії дидактики фізики, технологій та професійної освіти Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка.

Колектив кафедри постійно працює над удосконаленням навчально-методичної роботи. Протягом останнього навчального року підготовлено та видано методичні вказівки для студентів  (українською, російською та англійською мовами) «Основи гідродинаміки та гемодинаміки», методичні вказівки до лабораторних робіт з медичної та біологічної фізики «Фізичні основи фізіотерапевтичної апаратури».

Викладачі кафедри виконують наукові дослідження відповідно до теми науково-дослідної роботи: «Фізичні методи дослідження та моделювання медико-біологічних процесів в освітній діяльності медичного університету» з відповідною апробацією результатів досліджень. Основні положення і результати наукових досліджень науково-педагогічні співробітники доповідають на міжнародних, всеукраїнських та міжвузівських науково-практичних і науково-методичних конференціях і семінарах, форумах.

На кафедрі організовано студентський науковий гурток з метою: виявлення найбільш здібних і талановитих, схильних до науково-дослідної роботи студентів; поглибленого дослідження за проблематикою наукової діяльності кафедри за участю студентів; поглибленого вивчення студентами дисциплін кафедри. Гуртківці кафедри виступають з доповідями на наукових конференціях різного рівня, семінарах, форумах тощо.

Зусилля викладацького колективу кафедри спрямовано на удосконалення освітнього процесу, покращення технічного забезпечення виконання лабораторних робіт, підвищення інтенсивності наукових пошуків.